%|%%|%

Strandbad Nederheide

Voorwaarden voor een abonnement voor het Strandbad

Voor de aanvraag heeft u het volgende nodig:

€25,- (tenzij u aantoonbaar woonachtig bent in de Gemeente Gemert-Bakel)

- een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). 

LET OP! Om aanspraak te maken op een gratis abonnement moet dit legitimatiebewijs zijn
 uitgegeven door de burgemeester van Gemeente Gemert-Bakel
Heeft u een legitimatiebewijs dat is uitgegeven door een andere gemeente? Dan moet u kunnen aantonen dat u woonachtig bent in Gemeente Gemert-Bakel d.m.v. een geldig uittreksel BRP, niet ouder dan 3 maanden.

twee recente pasfoto's. Kopieën, knipsels en foto's anders dan een pasfoto worden niet aangenomen. Pasfoto's worden in geen geval retour gegeven na het maken van het abonnement. 

  • Het abonnement kan alleen persoonlijk aangevraagd en opgehaald worden
  • Het abonnement is strikt persoonsgebonden
  • Het abonnement geldt voor seizoen 2018 en alleen voor het strandbad
  • Het abonnement kan bij ongewenst gedrag ongeldig verklaard worden

Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang en behoeven dus ook geen abonnement 

Deze voorwaarden zijn onderhevig aan veranderingen.